Pekařov

První zmínku o Pekařově můžeme najít ve velkolosinském výkazu dávek z roku 1577. Výkaz udává, že osada, kterou založil Jan ml. z Žerotína měla 21 obyvatel. Patřila nejprve k losinskému panství, ale na počátku 17. století se dostala pod správu nově vzniklého vízmberského panství sídlícího v zámku Přemysla ze Žerotína v Loučné. Následně se Pekařov stal součástí obce Bukovice a roku 1976 byl přičleněn k Jindřichovu. Vesnice se táhne až na hřeben dosahující zde výšky přes 600 metrů nad mořem. Dnes má Pekařov pouze jediného trvalého obyvatele, a tak zní skoro neuvěřitelně, že v této vesnici existovala až do druhé světové války vyhlášená varhanářská dílna. Zůstalo jen několik domů, které dnes slouží výhradně k rekreačním účelům. Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby.

Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu německých obyvatel po 2. světové válce, v roce 1946. Naštěstí kaple demolici unikla, přestože nebyla využívána. Projekt obnovy této kaple je realizován od podzimu 2003 občanským sdružením spolu s obcí Jindřichov, vlastníkem kaple, a s mnoha obyvateli údolí Desné, kteří svůj zájem projevili nezištnou pomocí. Na opravě se opakovaně podílely skautské oddíly ze Šumperka, Prahy a Kroměříže. V kapli jsou příležitostně pořádány benefiční koncerty, ale mezi největší akce pořádané na podporu projektu patří Pekařovská pouť, která se odehrává vždy v polovině srpna ku příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie. Každým rokem se přímo v Pekařově připravuje divadelní představení, které se provede jedinkrát právě během poutě.

Velké Losiny

Lázeňská obec Velké Losiny se nachází v údolí říčky Desné, cca 7 km severozápadně od Šumperka. Tato turisticky velmi vyhledávaná obec na úpatí Jeseníků se může pochlubit nádherným a velmi známým zámkem a unikátní ruční papírnou. Lázeňská péče a služby v kombinaci s klidným prostředím a krásnou přírodou učinily z Velkých Losin vyhledávanou turistickou destinaci. Losinský zámek obklopuje krásný krajinářský park. V okolí obce můžete navštívit Veterán muzeum a Zoopark Rapotín nebo unikátní přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Velké Losiny prosluly v letech 1678 až 1692 čarodějnickými procesy. Inkviziční tribunál který poslal na smrt desítky lidí řídil neblaze proslulý František Jindřich Boblig z Edelstadtu, dnešních Zlatých Hor.

Jindřichov

Obec Jindřichov u Šumperka byla založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Dokazuje to listina podání tehdejšímu c.k. okresnímu úřadu ve Vizmberku (nyní Loučná) ze dne 25. 11. 1862 a vyřízení okresního úřadu ze dne 10. 12. 1862. Tak se jmenovala malá osada kolem papírny, která se v tomto roce začala budovat v místech vodního mlýna.

Branná

Branná spolu s Ostružnou, Petříkovem a Ramzovou jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších podhorských středisek turistiky a zimních sportů v celé oblasti Jeseníků. Nabídka služeb pro turisty je opravdu široká, své si v Branné najdou milovníci zimních sportů i letní turistiky nebo cykloturistiky. Branná nabízí příjemné strávení volného času pro všechny generace a to ve všech ročních obdobích. Dominantu obce tvoří hrad Kolštejn jehož historie začíná na začátku 14. století. V 15. stol. za pánů ze Zvole byl hrad rozšířen a přestavěn na výtečně opevněný, těžko dobyvatelný středověký hrad. Na počátku 17. století Žerotínové a páni z Vrbna vybudovali zámecké budovy tzv. středního a dolního hradu. Snažili se o přestavbu hradu do podoby pohodlného renesančního sídla. V této době také vznikla i dodnes dochovaná průjezdní vstupní tzv. Černá věž. Dále také kostel sv. Michala postavený v letech 1612-1614.

Ramzovské sedlo

Ramzovské sedlo leží na silniční a železniční trase Šumperk-Hanušovice-Jeseník. Je jedním z výchozích bodů jak pro letní pěší turistiku a cykloturistiku, ale i základnou pro vyznavače zimních sportů. Leží na severozápadním okraji Hrubého Jeseníku a může se pochlubit nejvýše položenou rychlíkovou stanicí v republice - ve výši 760 m nad mořem. Výhodou Ramzové je také dobré železniční spojení, které umožňuje tisícům návštěvníků snadný dostup - přímé rychlíkové spojení z Prahy a Brna, nebo dálkovými autobusy i z jiných měst.